De beste basis voor onderwijs!

Congressen

Het Jonge Kind event
Het Jonge Kind event
Het jonge kind in zijn kracht
Datum: Nader te bepalen
Locatie: Nader te bepalen
Tijdstip: Nader te bepalen
Beschikbare plaatsen: 0
Prijs: € 125.00
562 EduPointsWorkshops

Opening

* Dirkje van den Nulft (samen met Marianne Verhallen ontwikkelaar LOGO 3000)

Woorden zijn de basis van de taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Met woorden kun je contact maken met andere mensen. Je kunt uitdrukking geven aan wat je voelt, denkt en wilt. Woorden zijn nodig om te luisteren en spreken, te lezen en schrijven. Maar woorden zijn meer: ze vormen ook de basis voor cognitieve ontwikkeling. Kinderen met een voldoende woordenschat en goede taalontwikkeling ontplooien zich beter en ervaren meer schoolsucces. Dirkje van den Nulft laat u zien en ervaren wat het betekent voor de schoolloopbaan van kinderen om in groep 1 te starten met een taalachterstand.

* Margot Wouterse-Schmitz (ontwikkelaar Speelpleziermethodiek)

Margot is een theatermaakster bij uitstek. Tijdens de entertainende startpresentatie zal zij u verleiden tot het inzetten van spelend leren met jonge kinderen.

* Simone de Groot (ontwikkelaar o.a. WijzNeus)

Simone leidt u op een innemende wijze mee in haar ideeën rondom het inzetten van wereldoriëntatie en woordenschat bij jonge kinderen.

Workshops:

1. Met Woorden In De Weer - Dirkje van der Nulft

2. Speel je mee in de bouwhoek en atelier?! - Margot Wouterse-Schmitz

3. Jong geleers is oud gedaan - Cathy van Tuijl

4.
Beredeneerd aanbod: Werken met inhouden en doelen Jonge kind - Martin Klein Tank & Gaby van de Linde

6. Good practice (kinderopvang) - Sara Nijenhuis

7. Woordenschat in de schakelklas (schakelklassen) - Betine Gerrits

8. De hoek in! Maar dan anders... - Jacqueline Rekers

9. Jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong - Danielle Diele

10. Programmeren met jonge kinderen? Doen! - Daniella Overbeek

11. Digibord en jonge kinderen - nader te bepalen trainer

12. 21e eeuwse vaardigheden en jonge kinderen - nader te bepalen trainer

13. Lekker... vieze handen! - Helen Degenhart

14. Voorlezen, luisteren en denken - Gerreke Gierveld

15. Spel in groepsplannen voor jonge kinderen - Yvonne Zwart


Data


Nader te bepalen
Terugblik