De beste basis voor onderwijs!

Nieuws

Verder met VVE
MA 02-11-2015
Verder met VVE

Elk kind verdient evenveel kans op een goede start. Kinderopvang, peuterspeelzalen, peuterklassen (voorscholen) en basisscholen in groep 1 en 2 geven vorm aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE), zodat kinderen daadwerkelijk een goede start kunnen maken in groep 3.

In alle gemeenten bestaat beleid over hoe de voorscholen en basisscholen omgaan met jonge kinderen die versterking van hun taalontwikkeling kunnen gebruiken. Zij proberen samen een dekkend en kwalitatief hoogwaardig aanbod voor VVE te realiseren.

OinO ontwerpt en geeft scholingen om de kwaliteit in VVE nog verder te verbeteren. Het handelen van de pedagogisch medewerker en leerkracht staat daarbij centraal. We trainen leerkrachten en pedagogisch medewerkers in het verbinden van de ontwikkeling van kinderen en leerlijnen tot een beredeneerd en opbrengstgericht aanbod. Er is daarbij specifieke  aandacht voor ouderbetrokkenheid en reflectie op eigen handelen. Daarnaast leiden wij VVE coaches op, die met oog voor het jonge kind coachen on the job in de voorscholen en groepen 1 en 2.  Terug naar overzicht


Inschrijven nieuwsbrief


Naam:*
Functie:
E-mailadres:*
Mobiel nr.:
Postcode:
Plaats:
Provincie: