De beste basis voor onderwijs!

Medewerkers

Directie

Prince Heyliger
Prince Heyliger
Directeur

Prince is directeur van OinO-Advies. Hij is bij uitstek een inspirator die gericht is op attitudeverandering en ondernemerschap. Hij is specialist in het begeleiden van missie- & visietrajecten, schoolondernemersplannen en bij schoolpositionering en -profilering. Daarnaast is hij coach voor directeuren en leerkrachten op het primaire proces.


Telefoon: 0618662890
Stuur e-mailManagement & Bestuur

Prince Heyliger
Prince Heyliger
Directeur

Prince is directeur van OinO-Advies. Hij is bij uitstek een inspirator die gericht is op attitudeverandering en ondernemerschap. Hij is specialist in het begeleiden van missie- & visietrajecten, schoolondernemersplannen en bij schoolpositionering en -profilering. Daarnaast is hij coach voor directeuren en leerkrachten op het primaire proces.


Telefoon: 0618662890
Stuur e-mailYvonne Zwart
Yvonne Zwart
Ondernemer in Onderwijs

Yvonne heeft 18 jaar ervaring als adviseur/trainer in het onderwijs. Met name in het bao, maar ook in de voorschool en het s(b)o, richt zij zich op schoolontwikkeling vanuit bestuur, directie en schoolteams. Yvonne heeft veel ervaring in het begeleiden van vragen rondom hgw,  ogw, visievorming en professionele leergemeenschappen. Overige specialisaties betreffen: het jonge kind, rekenen en coöperatief leren.


Telefoon: 06-40896943
Stuur e-mailBerbel Vervat-van Glabbeek
Berbel Vervat-van Glabbeek
Ondernemer in Onderwijs

Naast het begeleiden en ondersteunen van schoolteams in duurzame kwaliteitsverbetering, is Berbel verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van innovaties op scholen. Of het nu beleidsplannen betreft, het structureren of verbeteren van de zorg, professionalisering op het gebied van Passend Onderwijs: met haar WO- werk en denkniveau in combinatie met ervaring als extern adviseur en leerkracht binnen zowel het regulier- als het speciaal onderwijs, zet zij zich graag in voor uw organisatie.


Telefoon: 06-38763547
Stuur e-mailEllen Dijkstra
Ellen Dijkstra
Ondernemer in Onderwijs

Ellen is een ervaren coach en gedragspecialist, thuis in verandermanagement, omgaan met weerstand, probleemanalyses, sociale kaart, en psychopathologie. Ook methodes, in het bijzonder techniek, hebben haar bijzondere aandacht.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailZorg & de Groep

Yvonne Zwart
Yvonne Zwart
Ondernemer in Onderwijs

Yvonne heeft 18 jaar ervaring als adviseur/trainer in het onderwijs. Met name in het bao, maar ook in de voorschool en het s(b)o, richt zij zich op schoolontwikkeling vanuit bestuur, directie en schoolteams. Yvonne heeft veel ervaring in het begeleiden van vragen rondom hgw,  ogw, visievorming en professionele leergemeenschappen. Overige specialisaties betreffen: het jonge kind, rekenen en coöperatief leren.


Telefoon: 06-40896943
Stuur e-mailBerbel Vervat-van Glabbeek
Berbel Vervat-van Glabbeek
Ondernemer in Onderwijs

Naast het begeleiden en ondersteunen van schoolteams in duurzame kwaliteitsverbetering, is Berbel verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van innovaties op scholen. Of het nu beleidsplannen betreft, het structureren of verbeteren van de zorg, professionalisering op het gebied van Passend Onderwijs: met haar WO- werk en denkniveau in combinatie met ervaring als extern adviseur en leerkracht binnen zowel het regulier- als het speciaal onderwijs, zet zij zich graag in voor uw organisatie.


Telefoon: 06-38763547
Stuur e-mailDaniëlle Diele
Daniëlle Diele
Ondernemer in Onderwijs

Daniëlle heeft ruim 15 jaar ervaring als leerkracht, remedial teacher, intern begeleider en onderwijsadviseur. Ze is allround specialist op het gebied van leerlingenzorg en onderwijs. Daniëlle heeft veel werkervaring in het begeleiden van management- en schoolteams op het gebied van groepsplannen, handelingsgericht en opbrengstgericht werken.


Telefoon: 06-42263579
Stuur e-mailHelen Degenhart
Helen Degenhart
Ondernemer in Onderwijs

Helen heeft ruim twintig jaar ervaring als leerkracht in de groepen 1-8, intern begeleider, ambulant begeleider rec 3, directeur en adviseur. Zij werkt als intern begeleider op een middelgrote school en werkt daarnaast parttime bij OinO-Advies. Helen is gespecilaiseerd in coachen, oplossingsgericht werken, handelingsgericht werken, leerlingenzorg (sociaal emotioneel, werkhouding) en schoolontwikkeling.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailEllen Dijkstra
Ellen Dijkstra
Ondernemer in Onderwijs

Ellen is een ervaren coach en gedragspecialist, thuis in verandermanagement, omgaan met weerstand, probleemanalyses, sociale kaart, en psychopathologie. Ook methodes, in het bijzonder techniek, hebben haar bijzondere aandacht.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailKarlijn Keetbaas
Karlijn Keetbaas
Ondernemer in Onderwijs

Karlijn heeft ruim 15 jaar ervaring in het basisonderwijs, als leerkracht en als intern begeleider. Zij is gecertificeerd beeldbegeleider (SVIB), coach, remedial teacher en intern begeleider. Zij heeft ervaring als SVIB-er bij trajecten met zowel leerlingen, leerkrachten als bij de invoering van onderwijsvernieuwingen. Tevens heeft zij zich gespecialiseerd in de 1 zorgroute, klassenmanagement, oplossingsgericht en handelingsgericht werken.

Cinda Kerstens
Cinda Kerstens
Ondernemer in Onderwijs

Cinda Kerstens is onderneemster en ruim 15 jaar werkzaam in het onderwijs. In haar loopbaan heeft zij praktijkervaring opgedaan als leerkracht en vervolgens als interne begeleider, remedial teacher, trainer/ adviseur, procesbegeleider en coach. Zowel kinderen, ouders als scholen kunnen met hun onderwijsvraag terecht. Ze is parttime trainer bij OinO-Advies.


Stuur e-mailFroukje van Eerde
Froukje van Eerde
Ondernemer in Onderwijs

Froukje heeft jarenlange ervaring als groepsleerkracht. Daarnaast is zij 12 jaar Intern Begeleider op twee basisscholen. Haar expertise ligt op het gebied van de leerlingenzorg, de1-zorgroute en het handelingsgericht- en opbrengstgericht werken. Froukje is tevens psychodiagnostisch specialist. Zij mag o.a. de afname doen van de WISC III.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailFloor Raeijmaekers
Floor Raeijmaekers
Ondernemer in Onderwijs

Floor is specialist in onderwijs, talentontwikkeling en hoogbegaafdheid en heeft ruime ervaring in het basisonderwijs. Ze is universitair 'Specialist in Gifted Education' (ECHA) en draagt graag haar steentje bij aan het realiseren van passend onderwijs aan getalenteerde leerlingen. Floor is parttime trainer voor OinO-Advies. Daarnaast runt zij haar eigen onderwijsadviesbureau.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailLeerkracht & Resultaat

Tatjana Stokhof
Tatjana Stokhof
Ondernemer in Onderwijs

Tatjana is expert op het gebied van taal, spelling en lezen. Ontwikkelen en uitvoeren van leesverbetertrajecten en trajecten spellingverbetering, al dan niet in combinatie met opbrengstgericht werken, cooperatief leren en het werken met groepsplannen. Ook de keuze en implementatie van taal en leesmethoden behoren tot haar specialiteit en de coaching van startende leerkrachten aan de hand van video interactie.


Telefoon: 06-38763545
Stuur e-mailJacqueline Rekers
Jacqueline Rekers
Ondernemer in Onderwijs

Jacqueline heeft ruime ervaring als leerkracht groep 1-2, piramide- , ICT coördinator en iCoach in het basisonderwijs. Ze heeft destijds de opleiding voor kleuterleidster gevolgd en deze kennis neemt ze mee in het werken in groep 1-2 van nu. Door de combinatie leerkracht-ICT coördinator heeft ze onderwijs met nieuwe middelen op haar school een goede plek gegeven. Daarnaast verzorgt ze sinds een paar jaar enthousiast  trainingen rondom de inzet van nieuwe media in het onderwijs.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailDaniëlle Diele
Daniëlle Diele
Ondernemer in Onderwijs

Daniëlle heeft ruim 15 jaar ervaring als leerkracht, remedial teacher, intern begeleider en onderwijsadviseur. Ze is allround specialist op het gebied van leerlingenzorg en onderwijs. Daniëlle heeft veel werkervaring in het begeleiden van management- en schoolteams op het gebied van groepsplannen, handelingsgericht en opbrengstgericht werken.


Telefoon: 06-42263579
Stuur e-mailHelen Degenhart
Helen Degenhart
Ondernemer in Onderwijs

Helen heeft ruim twintig jaar ervaring als leerkracht in de groepen 1-8, intern begeleider, ambulant begeleider rec 3, directeur en adviseur. Zij werkt als intern begeleider op een middelgrote school en werkt daarnaast parttime bij OinO-Advies. Helen is gespecilaiseerd in coachen, oplossingsgericht werken, handelingsgericht werken, leerlingenzorg (sociaal emotioneel, werkhouding) en schoolontwikkeling.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailHilde Ruitenbeek
Hilde Ruitenbeek
Ondernemer in Onderwijs

Hilde heeft 12 jaar ervaring in het basisonderwijs als groepsleerkracht, taalondersteuner en remedial teacher. Inmiddels is zij uitgegroeid tot de methode- en rekenspecialist van OinO-Advies. Methode-keuze-trajecten, invoering en implementatie, reken-verbetertrajecten, vallen onder haar expertise. Maar ook coöperatief leren, begeleiden van de startende leerkracht en communicatieve vaardigheden, zoals bij oudergesprekken en kindgesprekken.

Naast het werk bij OinO-Advies runt zij een media- en educatiebedrijf.


Telefoon: 06-42263571
Stuur e-mailEllen Dijkstra
Ellen Dijkstra
Ondernemer in Onderwijs

Ellen is een ervaren coach en gedragspecialist, thuis in verandermanagement, omgaan met weerstand, probleemanalyses, sociale kaart, en psychopathologie. Ook methodes, in het bijzonder techniek, hebben haar bijzondere aandacht.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailKristin Gerritsen
Kristin Gerritsen
Ondernemer in Onderwijs

Kristin heeft jarenlang gewerkt in de kinderopvang, jeugdhulpverlening en voor het CJG (Centrum Jeugd en Gezin). Kristin is gecertificeerd LTAK-trainer Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Naast part-time trainer voor OinO-Advies werkt Kristin als zelfstandig projectleider voor o.a. gemeenten en instellingen en geeft ze trainingen voor professionals, werkend met ouders en/of jeugd.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailLaurence de Leeuwe
Laurence de Leeuwe
Ondernemer in Onderwijs

Laurence de Leeuwe heeft ruim 10 jaar gewerkt bij de uitgeverijen Zwijsen en Malmberg als educatief adviseur in het basisonderwijs. De afgelopen 4 jaar was ze onderwijsadviseur bij Marant, adviseurs in leren en ontwikkeling. Haar specialisaties zin taal, lezen en het jonge kind.
In 2011 volgde ze de postacademische opleiding voor taalspecialisten aan de Edventure Academy. Ook is ze gecertificeerd trainer voor Ko Totaal (Uk en Puk, Puk en Ko, Ik en Ko) van het CED.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailMarianne Rietveld
Marianne Rietveld
Ondernemer in Onderwijs

Marianne is gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en verlegt graag een steentje in het leven van de hoogbegaafde leerling. Ze begeleid scholen in het opzetten van een zorgbeleid voor de begaafde leerling en coacht Ouder, Kind & Leerkracht. Ze is mede ontwikkelaar en docent geweest voor verschillende modulen voor de tweejarige Master hoogbegaafdheid voor Fontys OSO. Marianne heeft 27 jaar ervaring in het basisonderwijs en is sinds 7 jaar creatief inspirator en oprichter van De WijsWijzer waarin ze nascholing voor teams verzorgt om passend onderwijs structureel te realiseren voor de hoogbegaafde, begaafde en getalenteerde leerling.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailMarlou Bannier
Marlou Bannier
Ondernemer in Onderwijs

Marlou heeft ruim 15 jaar onderwijservaring en is communicatiespecialist en teambegeleidster op pedagogische onderwerpen. Ze werkte oa als educatief adviseur bij uitgeverij Malmberg en is een van onze methodespecialisten. Marlou is parttime trainer-coach voor OinO-Advies.


Telefoon: 0344 - 700 200
Stuur e-mailEva Bronsveld
Eva Bronsveld
Ondernemer in Onderwijs

Eva heeft een jarenlange ervaring in het basisonderwijs. Ze heeft gewerkt als leerkracht, intern begeleider, directielid en als onderwijsadviseur. Eva is gecertificeerd SVIB-er, erkend Kids' Skills ambassador, gecertificeerd KIEScoach, en NMI geregistreerd mediator. Naast part-time trainer voor OinO-Advies runt ze een eigen bureau voor opvoedingsvraagstukken.


Telefoon: 0575490576
Stuur e-mailJasja van den Brink
Jasja van den Brink
Ondernemer in Onderwijs

Jasja heeft een jarenlange ervaring in en rondom het basisonderwijs. Ze heeft gewerkt als leerkracht, intern begeleider en PABO-docent Onderwijskunde & Pedagogiek. Jasja is gecertificeerd trainer, coach en pedagoog en runt een eigen bedrijf  als onderwijscoach. Zij is specialist in het begeleiden van groepen en individuen die onderzoeken waardoor hun handelen gestuurd wordt en welke middelen er zijn om dit handelen effectiever te maken.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailTerry van de Beek
Terry van de Beek
Ondernemer in Onderwijs

Terry is taal-, lees en dyslexiespecialist en ontwerpster van de dyslexie-express. Ze is parttime trainer bij OinO-Advies.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailFloor Raeijmaekers
Floor Raeijmaekers
Ondernemer in Onderwijs

Floor is specialist in onderwijs, talentontwikkeling en hoogbegaafdheid en heeft ruime ervaring in het basisonderwijs. Ze is universitair 'Specialist in Gifted Education' (ECHA) en draagt graag haar steentje bij aan het realiseren van passend onderwijs aan getalenteerde leerlingen. Floor is parttime trainer voor OinO-Advies. Daarnaast runt zij haar eigen onderwijsadviesbureau.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailBackoffice & Ondersteuning

Mieke Hartog
Mieke Hartog
Office Manager

Mieke is uw en onze steun en toeverlaat. Zij runt de back-office van OinO-Advies.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailLinda Mostert
Linda Mostert
Medewerkster backoffice

Linda werkt van dinsdag tot en met vrijdag bij OinO-Advies als medewerkster backoffice.
Voor al uw administratieve vragen staat zij u graag te woord.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailIris van Scheppingen
Iris van Scheppingen
Communicatie en Eventmanager

Iris is coordinator van een aantal innovatieprojecten.


Telefoon: 0681331367
Stuur e-mailKelly Pas
Kelly Pas
Medewerkster Backoffice

Kelly werkt vier en een halve dag per week bij OinO-Advies als medewerkster backoffice.
Voor al uw administratieve vragen staat zij u graag te woord.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailMarije Buitenhuis
Marije Buitenhuis
Medewerkster Backoffice

Marije werk drie dagen per week bij OinO-Advies als medewerkster backoffice. Voor al uw administratieve vragen staat zij u graag te woord.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailICT & Digitaal Leren

Jeroen Rougoor
Jeroen Rougoor
Ondernemer in Onderwijs

Jeroen is 15 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs. Naast zijn werkzaamheden als leerkracht in de midden- en bovenbouw, is hij ook jaren lang ICT-er en boven schools ICT-er geweest. In 2010 werd Jeroen door Kennisnet uitgeroepen tot ICT-er van het jaar. Hij is altijd bezig geweest met de onderwijskundige implementatie van nieuwe media. Een goed voorbeeld is het bekroonde project: De Digitale Slootjeskist.


Telefoon: 06 44762243
Stuur e-mailJan Stegeman
Jan Stegeman
Ondernemer in Onderwijs

Jan Stegeman is sinds 2014 werkzaam als Onderwijskundig Adviseur ICT bij OinO-advies. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de onderwijskundige advisering, ondersteuning en training van besturen, scholen en leerkrachten op het gebied van het gebruik van ICT in het onderwijs. De belangrijkste activiteiten van de laatste jaren kennen als gemene deler het bevorderen van het gebruik van ICT in het onderwijs vertaald naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Kernbegrippen in dit proces hierbij zijn: “Vier in Balans”, “Professionalisering”, “Innovatie” en “T-Pack”.


Telefoon: 06 47165488
Stuur e-mailDaniëlla Overbeek
Daniëlla Overbeek
Ondernemer in Onderwijs

Onderwijs en ICT kunnen niet meer zonder elkaar, mits ICT op de juiste manier in het onderwijs wordt ingezet. Voor Daniella ligt de uitdaging in het verbinden van onderwijs en ICT. Met haar ervaring als leerkracht, bovenschools ICTer en relatiemanager [bij Kennisnet] spreekt ze de taal van het onderwijsveld en heeft ze genoeg kennis en vaardigheden als het gaat om de implementatie van ICT binnen het onderwijs.


Telefoon: 06-54212745
Stuur e-mailJacqueline Rekers
Jacqueline Rekers
Ondernemer in Onderwijs

Jacqueline heeft ruime ervaring als leerkracht groep 1-2, piramide- , ICT coördinator en iCoach in het basisonderwijs. Ze heeft destijds de opleiding voor kleuterleidster gevolgd en deze kennis neemt ze mee in het werken in groep 1-2 van nu. Door de combinatie leerkracht-ICT coördinator heeft ze onderwijs met nieuwe middelen op haar school een goede plek gegeven. Daarnaast verzorgt ze sinds een paar jaar enthousiast  trainingen rondom de inzet van nieuwe media in het onderwijs.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailMartijn de Winter
Martijn de Winter
Ondernemer in Onderwijs

Na een aantal jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben heeft Martijn zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot ICT-specialist. Als trainer en consultant begeleidt hij scholen bij het inzetten van ICT, nieuwe media en techniek met als doel het onderwijs eigentijdser te maken, leerlingen te boeien en resultaten te verbeteren.
Met veel enthousiasme weet hij leerkrachten te motiveren iets nieuws te gaan doen.


Telefoon: 06 4716 5489
Stuur e-mailAlle medewerkers

Prince Heyliger
Prince Heyliger
Directeur

Prince is directeur van OinO-Advies. Hij is bij uitstek een inspirator die gericht is op attitudeverandering en ondernemerschap. Hij is specialist in het begeleiden van missie- & visietrajecten, schoolondernemersplannen en bij schoolpositionering en -profilering. Daarnaast is hij coach voor directeuren en leerkrachten op het primaire proces.


Telefoon: 0618662890
Stuur e-mailYvonne Zwart
Yvonne Zwart
Ondernemer in Onderwijs

Yvonne heeft 18 jaar ervaring als adviseur/trainer in het onderwijs. Met name in het bao, maar ook in de voorschool en het s(b)o, richt zij zich op schoolontwikkeling vanuit bestuur, directie en schoolteams. Yvonne heeft veel ervaring in het begeleiden van vragen rondom hgw,  ogw, visievorming en professionele leergemeenschappen. Overige specialisaties betreffen: het jonge kind, rekenen en coöperatief leren.


Telefoon: 06-40896943
Stuur e-mailTatjana Stokhof
Tatjana Stokhof
Ondernemer in Onderwijs

Tatjana is expert op het gebied van taal, spelling en lezen. Ontwikkelen en uitvoeren van leesverbetertrajecten en trajecten spellingverbetering, al dan niet in combinatie met opbrengstgericht werken, cooperatief leren en het werken met groepsplannen. Ook de keuze en implementatie van taal en leesmethoden behoren tot haar specialiteit en de coaching van startende leerkrachten aan de hand van video interactie.


Telefoon: 06-38763545
Stuur e-mailJeroen Rougoor
Jeroen Rougoor
Ondernemer in Onderwijs

Jeroen is 15 jaar werkzaam geweest in het basisonderwijs. Naast zijn werkzaamheden als leerkracht in de midden- en bovenbouw, is hij ook jaren lang ICT-er en boven schools ICT-er geweest. In 2010 werd Jeroen door Kennisnet uitgeroepen tot ICT-er van het jaar. Hij is altijd bezig geweest met de onderwijskundige implementatie van nieuwe media. Een goed voorbeeld is het bekroonde project: De Digitale Slootjeskist.


Telefoon: 06 44762243
Stuur e-mailJan Stegeman
Jan Stegeman
Ondernemer in Onderwijs

Jan Stegeman is sinds 2014 werkzaam als Onderwijskundig Adviseur ICT bij OinO-advies. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de onderwijskundige advisering, ondersteuning en training van besturen, scholen en leerkrachten op het gebied van het gebruik van ICT in het onderwijs. De belangrijkste activiteiten van de laatste jaren kennen als gemene deler het bevorderen van het gebruik van ICT in het onderwijs vertaald naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Kernbegrippen in dit proces hierbij zijn: “Vier in Balans”, “Professionalisering”, “Innovatie” en “T-Pack”.


Telefoon: 06 47165488
Stuur e-mailDaniëlla Overbeek
Daniëlla Overbeek
Ondernemer in Onderwijs

Onderwijs en ICT kunnen niet meer zonder elkaar, mits ICT op de juiste manier in het onderwijs wordt ingezet. Voor Daniella ligt de uitdaging in het verbinden van onderwijs en ICT. Met haar ervaring als leerkracht, bovenschools ICTer en relatiemanager [bij Kennisnet] spreekt ze de taal van het onderwijsveld en heeft ze genoeg kennis en vaardigheden als het gaat om de implementatie van ICT binnen het onderwijs.


Telefoon: 06-54212745
Stuur e-mailJacqueline Rekers
Jacqueline Rekers
Ondernemer in Onderwijs

Jacqueline heeft ruime ervaring als leerkracht groep 1-2, piramide- , ICT coördinator en iCoach in het basisonderwijs. Ze heeft destijds de opleiding voor kleuterleidster gevolgd en deze kennis neemt ze mee in het werken in groep 1-2 van nu. Door de combinatie leerkracht-ICT coördinator heeft ze onderwijs met nieuwe middelen op haar school een goede plek gegeven. Daarnaast verzorgt ze sinds een paar jaar enthousiast  trainingen rondom de inzet van nieuwe media in het onderwijs.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailMartijn de Winter
Martijn de Winter
Ondernemer in Onderwijs

Na een aantal jaar in het basisonderwijs gewerkt te hebben heeft Martijn zich de afgelopen 10 jaar ontwikkeld tot ICT-specialist. Als trainer en consultant begeleidt hij scholen bij het inzetten van ICT, nieuwe media en techniek met als doel het onderwijs eigentijdser te maken, leerlingen te boeien en resultaten te verbeteren.
Met veel enthousiasme weet hij leerkrachten te motiveren iets nieuws te gaan doen.


Telefoon: 06 4716 5489
Stuur e-mailBerbel Vervat-van Glabbeek
Berbel Vervat-van Glabbeek
Ondernemer in Onderwijs

Naast het begeleiden en ondersteunen van schoolteams in duurzame kwaliteitsverbetering, is Berbel verantwoordelijk voor het opbouwen en onderhouden van innovaties op scholen. Of het nu beleidsplannen betreft, het structureren of verbeteren van de zorg, professionalisering op het gebied van Passend Onderwijs: met haar WO- werk en denkniveau in combinatie met ervaring als extern adviseur en leerkracht binnen zowel het regulier- als het speciaal onderwijs, zet zij zich graag in voor uw organisatie.


Telefoon: 06-38763547
Stuur e-mailDaniëlle Diele
Daniëlle Diele
Ondernemer in Onderwijs

Daniëlle heeft ruim 15 jaar ervaring als leerkracht, remedial teacher, intern begeleider en onderwijsadviseur. Ze is allround specialist op het gebied van leerlingenzorg en onderwijs. Daniëlle heeft veel werkervaring in het begeleiden van management- en schoolteams op het gebied van groepsplannen, handelingsgericht en opbrengstgericht werken.


Telefoon: 06-42263579
Stuur e-mailHelen Degenhart
Helen Degenhart
Ondernemer in Onderwijs

Helen heeft ruim twintig jaar ervaring als leerkracht in de groepen 1-8, intern begeleider, ambulant begeleider rec 3, directeur en adviseur. Zij werkt als intern begeleider op een middelgrote school en werkt daarnaast parttime bij OinO-Advies. Helen is gespecilaiseerd in coachen, oplossingsgericht werken, handelingsgericht werken, leerlingenzorg (sociaal emotioneel, werkhouding) en schoolontwikkeling.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailHilde Ruitenbeek
Hilde Ruitenbeek
Ondernemer in Onderwijs

Hilde heeft 12 jaar ervaring in het basisonderwijs als groepsleerkracht, taalondersteuner en remedial teacher. Inmiddels is zij uitgegroeid tot de methode- en rekenspecialist van OinO-Advies. Methode-keuze-trajecten, invoering en implementatie, reken-verbetertrajecten, vallen onder haar expertise. Maar ook coöperatief leren, begeleiden van de startende leerkracht en communicatieve vaardigheden, zoals bij oudergesprekken en kindgesprekken.

Naast het werk bij OinO-Advies runt zij een media- en educatiebedrijf.


Telefoon: 06-42263571
Stuur e-mailEllen Dijkstra
Ellen Dijkstra
Ondernemer in Onderwijs

Ellen is een ervaren coach en gedragspecialist, thuis in verandermanagement, omgaan met weerstand, probleemanalyses, sociale kaart, en psychopathologie. Ook methodes, in het bijzonder techniek, hebben haar bijzondere aandacht.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailKarlijn Keetbaas
Karlijn Keetbaas
Ondernemer in Onderwijs

Karlijn heeft ruim 15 jaar ervaring in het basisonderwijs, als leerkracht en als intern begeleider. Zij is gecertificeerd beeldbegeleider (SVIB), coach, remedial teacher en intern begeleider. Zij heeft ervaring als SVIB-er bij trajecten met zowel leerlingen, leerkrachten als bij de invoering van onderwijsvernieuwingen. Tevens heeft zij zich gespecialiseerd in de 1 zorgroute, klassenmanagement, oplossingsgericht en handelingsgericht werken.

Kristin Gerritsen
Kristin Gerritsen
Ondernemer in Onderwijs

Kristin heeft jarenlang gewerkt in de kinderopvang, jeugdhulpverlening en voor het CJG (Centrum Jeugd en Gezin). Kristin is gecertificeerd LTAK-trainer Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Naast part-time trainer voor OinO-Advies werkt Kristin als zelfstandig projectleider voor o.a. gemeenten en instellingen en geeft ze trainingen voor professionals, werkend met ouders en/of jeugd.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailCinda Kerstens
Cinda Kerstens
Ondernemer in Onderwijs

Cinda Kerstens is onderneemster en ruim 15 jaar werkzaam in het onderwijs. In haar loopbaan heeft zij praktijkervaring opgedaan als leerkracht en vervolgens als interne begeleider, remedial teacher, trainer/ adviseur, procesbegeleider en coach. Zowel kinderen, ouders als scholen kunnen met hun onderwijsvraag terecht. Ze is parttime trainer bij OinO-Advies.


Stuur e-mailLaurence de Leeuwe
Laurence de Leeuwe
Ondernemer in Onderwijs

Laurence de Leeuwe heeft ruim 10 jaar gewerkt bij de uitgeverijen Zwijsen en Malmberg als educatief adviseur in het basisonderwijs. De afgelopen 4 jaar was ze onderwijsadviseur bij Marant, adviseurs in leren en ontwikkeling. Haar specialisaties zin taal, lezen en het jonge kind.
In 2011 volgde ze de postacademische opleiding voor taalspecialisten aan de Edventure Academy. Ook is ze gecertificeerd trainer voor Ko Totaal (Uk en Puk, Puk en Ko, Ik en Ko) van het CED.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailFroukje van Eerde
Froukje van Eerde
Ondernemer in Onderwijs

Froukje heeft jarenlange ervaring als groepsleerkracht. Daarnaast is zij 12 jaar Intern Begeleider op twee basisscholen. Haar expertise ligt op het gebied van de leerlingenzorg, de1-zorgroute en het handelingsgericht- en opbrengstgericht werken. Froukje is tevens psychodiagnostisch specialist. Zij mag o.a. de afname doen van de WISC III.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailMarianne Rietveld
Marianne Rietveld
Ondernemer in Onderwijs

Marianne is gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en verlegt graag een steentje in het leven van de hoogbegaafde leerling. Ze begeleid scholen in het opzetten van een zorgbeleid voor de begaafde leerling en coacht Ouder, Kind & Leerkracht. Ze is mede ontwikkelaar en docent geweest voor verschillende modulen voor de tweejarige Master hoogbegaafdheid voor Fontys OSO. Marianne heeft 27 jaar ervaring in het basisonderwijs en is sinds 7 jaar creatief inspirator en oprichter van De WijsWijzer waarin ze nascholing voor teams verzorgt om passend onderwijs structureel te realiseren voor de hoogbegaafde, begaafde en getalenteerde leerling.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailMarlou Bannier
Marlou Bannier
Ondernemer in Onderwijs

Marlou heeft ruim 15 jaar onderwijservaring en is communicatiespecialist en teambegeleidster op pedagogische onderwerpen. Ze werkte oa als educatief adviseur bij uitgeverij Malmberg en is een van onze methodespecialisten. Marlou is parttime trainer-coach voor OinO-Advies.


Telefoon: 0344 - 700 200
Stuur e-mailEva Bronsveld
Eva Bronsveld
Ondernemer in Onderwijs

Eva heeft een jarenlange ervaring in het basisonderwijs. Ze heeft gewerkt als leerkracht, intern begeleider, directielid en als onderwijsadviseur. Eva is gecertificeerd SVIB-er, erkend Kids' Skills ambassador, gecertificeerd KIEScoach, en NMI geregistreerd mediator. Naast part-time trainer voor OinO-Advies runt ze een eigen bureau voor opvoedingsvraagstukken.


Telefoon: 0575490576
Stuur e-mailJasja van den Brink
Jasja van den Brink
Ondernemer in Onderwijs

Jasja heeft een jarenlange ervaring in en rondom het basisonderwijs. Ze heeft gewerkt als leerkracht, intern begeleider en PABO-docent Onderwijskunde & Pedagogiek. Jasja is gecertificeerd trainer, coach en pedagoog en runt een eigen bedrijf  als onderwijscoach. Zij is specialist in het begeleiden van groepen en individuen die onderzoeken waardoor hun handelen gestuurd wordt en welke middelen er zijn om dit handelen effectiever te maken.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailTerry van de Beek
Terry van de Beek
Ondernemer in Onderwijs

Terry is taal-, lees en dyslexiespecialist en ontwerpster van de dyslexie-express. Ze is parttime trainer bij OinO-Advies.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailFloor Raeijmaekers
Floor Raeijmaekers
Ondernemer in Onderwijs

Floor is specialist in onderwijs, talentontwikkeling en hoogbegaafdheid en heeft ruime ervaring in het basisonderwijs. Ze is universitair 'Specialist in Gifted Education' (ECHA) en draagt graag haar steentje bij aan het realiseren van passend onderwijs aan getalenteerde leerlingen. Floor is parttime trainer voor OinO-Advies. Daarnaast runt zij haar eigen onderwijsadviesbureau.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailMieke Hartog
Mieke Hartog
Office Manager

Mieke is uw en onze steun en toeverlaat. Zij runt de back-office van OinO-Advies.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailLinda Mostert
Linda Mostert
Medewerkster backoffice

Linda werkt van dinsdag tot en met vrijdag bij OinO-Advies als medewerkster backoffice.
Voor al uw administratieve vragen staat zij u graag te woord.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailIris van Scheppingen
Iris van Scheppingen
Communicatie en Eventmanager

Iris is coordinator van een aantal innovatieprojecten.


Telefoon: 0681331367
Stuur e-mailKelly Pas
Kelly Pas
Medewerkster Backoffice

Kelly werkt vier en een halve dag per week bij OinO-Advies als medewerkster backoffice.
Voor al uw administratieve vragen staat zij u graag te woord.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mailMarije Buitenhuis
Marije Buitenhuis
Medewerkster Backoffice

Marije werk drie dagen per week bij OinO-Advies als medewerkster backoffice. Voor al uw administratieve vragen staat zij u graag te woord.


Telefoon: 0575-490576
Stuur e-mail