De beste basis voor onderwijs!

Organisatiebeschrijving

OinO-Advies, ondernemers in onderwijs, is een netwerkorganisatie van basisschool professionals, die zich ten doel stelt ondernemerschap in het onderwijs te bevorderen. We willen een nieuwe generatie scholen creëren. Scholen waar professionals en kinderen ondernemend gedrag laten zien. Waar doelgericht gewerkt wordt aan resultaat. Waar mensen proactief handelen en hun blik naar buiten richten. Scholen die gezien worden, scholen die zich onderscheiden in kwaliteit en uitstraling. Scholen waar iedereen graag bij wil horen.
Met een ruime ervaring op verschillende vakgebieden in het primair onderwijs, is OinO-Advies dé aangewezen partner om bovenschools managers, directeuren,  intern-begeleiders  en teams op weg te helpen naar een succesvolle invoering van ondernemerschap.