De beste basis voor onderwijs!

Over Ons

OinO-Advies, ondernemers in onderwijs, is er onder meer voor:

  • Methode implementaties
  • Het nationale zorgcongres
  • opbrengstgericht werken
  • Onderwijs aan een 3+ groep
  • Implementatie van de 1-zorgroute
  • Workshops met een praktische aanpak
  • Interim directie en IB=ers

OinO-Advies, ondernemers in onderwijs, werkt vanuit de vragen en uitdagingen die basisschool- en kindcentramanagers, zorgfunctionarissen, leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de dagelijkse praktijk worden gevraagd op te lossen. Als ondernemers in onderwijs staan wij daarbij een aanpak voor ogen die werkt vanuit een zevental competenties die in de praktijk keer op keer hun succes bewijzen. Deze kwaliteiten zijn samen te vatten in de zeven clusters van ‘HET KIND’: Herscheppen, Experimenteren, Talent ontwikkelen, Kennisgeven, Initiatief nemen, Normatief handelen en Doelen stellen. Zij vormen de basis van de oplossingen die we samen met u creëren om uw vragen te beantwoorden en uw uitdagingen te overwinnen. Dat kan een maatwerk trainings- of ontwikkelingstraject zijn, een coachingstraject, begeleiding on the job, het doen van organisatieonderzoek, het schrijven van plannen, interimwerk of een open training . Of het nu uw beleidsplannen betreft, het structureren of verbeteren van de zorg, de marketing- en communicatie van uw onderwijs: OinO-Advies, de beste basis voor onderwijs!
Op de pagina uitdagingen leest u hoe onze klanten daarover denken.

CRKBO-registratie
  De opleidingen en trainingen van OinO-Advies zijn gecertificeerd met de
  kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroepsonderwijs. 
  De audit richtte zich op de beginselen van zorgvuldigheid,
  rechtszekerheid, kenbaarheid, redelijkheid en betrouwbaarheid.

  Door de erkenning heeft de klant garantie op kwaliteit ten aanzien van
  genoemde punten en hoeft geen BTW betaald te worden over
  nascholings  activiteiten.

 

OinO-Advies werkt met Algemene Voorwaarden. Deze zijn op al onze producten en diensten van toepassing.